Cambiar a Castellano    Cambiar a Galego
Acceso Asociados

Asociación de Empresarios e Comerciantes do Val Miñor - Noticias - Todas

Hoy es Sábado, 24 de Marzo de 2018
Publicada en la categoría Otras el Jueves, 26 de Noviembre de 2009 - 0 Comentarios

O pasado 12 de maio firmouse o acta de Constitución e os Estatutos da Federación de Empresarios e Comerciantes do Sur de Pontevedra (Fespo).

A recente constituída Federación de Empresarios e Comerciantes do Sur de Pontevedra (Fespo) á que pertencen sete asociacións empresariais da zona, iniciaron a elaboración do inventario de recursos do seu ámbito de influencia para coñecer as posibilidades e tamén os puntos febles do tecido empresarial e comercial.

Publicada en la categoría Convenios el Jueves, 26 de Noviembre de 2009 - 0 Comentarios

Existe un convenio de colaboración co C.E.I.P. Colexio Panxón para o desenvolvemento de Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), onde o área de formación básica desenvólvese no centro educativo e a de formación profesional específica nas empresas colaboradoras con esta Asociación.

Publicada en la categoría Convenios el Jueves, 26 de Noviembre de 2009 - 0 Comentarios

Renovouse o convenio con este ente onde lle autoriza á Asociación a presentar por vía telemática en representación dos asociados as declaracións e do Imposto sobre a Renda de Persoas Físicas, Imposto sobre o Patrimonio, Imposto sobre o Valor Engadido, Imposto sobre Sociedades e a declaración anual de operacións con terceiras persoas.

Publicada en la categoría Convenios el Jueves, 26 de Noviembre de 2009 - 0 Comentarios

O acordo entre “La Caixa” e a organización empresarial permitirá, no marco do programa Incorpora da entidade financieira, promover a integración laboral de colectivos con dificultades para acceder a un lugar de traballo.

Publicada en la categoría Convenios el Jueves, 14 de Mayo de 2009 - 0 Comentarios
A Asociación de Empresarios do Val Miñor asinou un convenio de colaboración coa caixa de aforros que ofrece aos seus asociados, entre outras vantaxes, financiamento gratuita para os seus clientes, con pagos fraccionados de ata 12 meses.

Caixanova ofrecerá condicións financeiras moi ventaxosas a tódolos empresarios do Val Miñor.

Ademais, ambas entidades estableceron un marco xeral de colaboración para impulsar e desenvolver aquelas iniciativas que teñan como fin a dinamización dos servizos da zona.
Páginas:    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36