Cambiar a Castellano    Cambiar a Galego
Acceso Asociados

Asociación de Empresarios e Comerciantes do Val Miñor - Colegio Angel De La Guarda

Hoy es Lunes, 25 de Septiembre de 2017
  Colegio Angel De La Guarda

  Responsable: Ana M. Saavedra Vila

  Sector: Colegio en Priegue , Nigran

  Dirección:
  A Medoña- Priegue
  36391, Priegue - Nigran

  Teléfono: 986368073

  Fax: 986367852

  Email: info@colegioaguarda.com

  Web: http://www.colegioaguarda.com

  Referencia y reseñas

   

   IDEARIO DEL CENTRO

  1- Proporcionar o desenrolo intelectual, afectivo, humán e social do alumno, mediante actividades nas que sexa o verdadeiro protagonista, dentro dun marco de tolerancia, libertade e colaboración.

  2- Desenrolar persoas que pensen con rigor e creatividade, que teñan independencia de criterio e actúen con responsabilidade.

  3- Crear un estilo familiar e cercano que axude a participación activa de todolos sectores da comunidad.

  4- Potenciar as actividades que se realizan fora do aula, xa que reforzan, tanto a convivencia entre os alumnos, e estes cos profesores, como os contidos pedagóxicos das diferentes materias escolares.

  5- Fomentar o respeto da natureza participando en programas de protección e defensa do medio natural.

  6- Desenrolar a sensibilidade musical e impulsar as actividades deportivas como practica saudable e divertida.

  7- Capacitar ós alumnos en conocimientos e técnicas de informática para que se podan integrar no actual mundo da información.

  OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO

  a) Participar no funcionamiento do centro tódolos sectores que forman a comunidade escolar.

  b) Fomentar o diálogo e o respecto e a tolerancia entre tódolos membros da comunidade escolar.

  c) Colaborar con organizacións fomentando a solidaridade.

  d) Realizar saídas e convivencias para que as actividades educativas non se limiten ó marco do centro.

  e) Fomentar o hábito de estudio e mellorar a organización personal responsabilizandose progresivamente.

  f) Impulsar e utilizar as bibliotecas(centro, aula…)

  g) Conseguir que se interesen no deporte dende un punto de vista lúdico e saudable.

  h) Participar nos programas protección e defensa do medio natural.

  i) Aumentar o interés pola música e teatro...

  j) Facilitar o uso da informática como importante medio de enseñanza e fonte de información